Wat is snoezelen !

Snoezelen is een manier om contact te maken met mensen die niet of niet makkelijk praten, zoals sommige mensen met een verstandelijke handicap of mensen met dementie.
Bij snoezelen gaat het niet om praten, maar om zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Mensen luisteren bijvoorbeeld naar muziek, of ze krijgen lekkere geuren te ruiken.
Ze krijgen zachte dingen om te aaien, of ze kijken naar glinsterende spullen.
Snoezelen gebeurt vaak in een aparte ruimte. Veel instellingen voor verstandelijk gehandicapten en een aantal verpleeghuizen hebben zo'n snoezelruimte.snoezelen
Snoezelen is een ontspanningsgerichte activiteit waar met behulp van zintuiglijke prikkels een eigen belevingswereld geboden wordt. Het woord snoezelen is een samentrekking van twee Nederlandse woorden, namelijk snuffelen en doezelen.
Snoezelen is dus een verzamelnaam,waarachter diverse elementen schuilgaan. Zo kan iemand met een ernstig meervoudige handicap in een sfeervolle, rustige omgeving met zachte achtergrondmuziek en gedempt licht in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier de omgeving beleven.
Deze omgeving kent zintuiglijke prikkels door middel van licht, geluid, tast, geur, en eventueel smaak. Vanuit jarenlange ervaring is duidelijk geworden dat iemand met een ernstig meervoudige handicap in staat is in een dergelijke omgeving een zekere selectie toe te passen, al dan niet met hulp.
Tastobjecten nemen in een snoezelruimte een belangrijke plaats in. De aanwezigheid van spiegelvlakken vergroot de ruimtelijke werking en geeft een extra dimensie aan de ruimte. Hier is de visuele ervaring is zeer belangrijk.